730 600 731 biuro@drewnolit-biotechnologie.pl 9:00 - 17:00

MYJNIE SAMOCHODOWE

Myjnie portalowe

Myjnie automatyczne portalowe to najczęściej spotykany typ myjni, przede wszystkim przy stacjach paliw.

Często nazywane są również bramowymi ze względu na konstrukcję urządzenia. Ma ono formę bramy poruszającej się nad stojącym nieruchomo pojazdem. Na konstrukcji zamontowane są szczotki, suszarka oraz systemy nanoszenia środków myjących i konserwujących, a także szereg opcji dodatkowych. Przy myjniach portalowych system zamkniętego obiegu wody podobnie jak w myjniach tunelowych znacząco wpływa na redukcję kosztów związanych z użyciem wody. Rozwój sektora myjni automatycznych w Polsce jest niewątpliwie związany z faktem, że polskie prawo kategorycznie zabrania mycia samochodu na podjeździe, przed domem ze względu na zanieczyszczanie gleby i gruntu wodą z detergentami.

Stosowanie środków biologicznych CleanConcept zapewnia całkowitą redukcję kosztów czyszczenia szczotek myjących, całkowitą redukcję kosztów związanych z wymianą wody w zamkniętym obiegu, 80% redukcji kosztów związanych z serwisowaniem separatorów, 100% likwidacji odorów, 100% bezpieczeństwa dla infrastruktury technicznej myjni, 100% bezpieczeństwa dla człowieka, środowiska, samochodu (lakier, guma, plastik, naklejki). Wystarczy jedynie zamienić używane dotychczas środki chemiczne na ekologiczne preparaty CleanConcept, aby BEZKOSZTOWO przekształcić myjnię portalową w biologiczną oczyszczalnię ścieków.

Myjnie tunelowe

Myjnie automatyczne tunelowe składają się z ramy wjazdowej, modułu szczotkowego, bramek chemicznych i płuczących oraz suszarek ułożonych w tunel, przez który przeciągany jest samochód pasem transmisyjnym.

Sterowanie pasem i etapami mycia odbywa się w cyklu automatycznym i opiera się na fotokomórkach. Jest to najczęściej stosowany system myjni szczególnie w zachodniej Europie. Jakość mycia jest wysoka ze względu na użycie szczotek (mechaniczne działanie) niezależnie od wybranego programu mycia.Przy tego rodzaju myjniach obieg zamknięty wody jest elementem szczególnie wpływającym na redukcję kosztów związanych z użyciem wody. Rozwój sektora myjni automatycznych w Polsce jest niewątpliwie związany z faktem, że polskie prawo kategorycznie zabrania mycia samochodu na podjeździe, przed domem ze względu na zanieczyszczanie gleby i gruntu wodą z detergentami.

Stosowanie środków biologicznych CleanConcept zapewnia całkowitą redukcję kosztów czyszczenia szczotek myjących, całkowitą redukcję kosztów związanych z wymianą wody w zamkniętym obiegu, 80% redukcji kosztów związanych z serwisowaniem separatorów, 100% likwidacji odorów, 100% bezpieczeństwa dla infrastruktury technicznej myjni, 100% bezpieczeństwa dla człowieka, środowiska, samochodu (lakier, guma, plastik, naklejki). Wystarczy jedynie zamienić używane dotychczas środki chemiczne na ekologiczne preparaty CleanConcept aby BEZKOSZTOWO przekształcić myjnię tunelową w biologiczną oczyszczalnię ścieków.

Myjnie bezdotykowe

Myjnie bezdotykowe są rodzajem myjni ręcznych, zazwyczaj samoobsługowych, w których mycie opiera się na wodzie podgrzanej do ok. 60˚C pod ciśnieniem i chemicznych środkach czyszczących.

Takie myjnie powinny posiadać system uzdatniania wody lub system zamkniętego obiegu wody aby zanieczyszczenia nie dostawały się bezpośrednio do gleby. Na dużą popularność myjni bezdotykowych w Polsce niewątpliwie wpływa fakt, że polskie prawo kategorycznie zabrania mycia samochodu na podjeździe, przed domem ze względu na zanieczyszczanie gleby i gruntu wodą z detergentami. Dodatkowo wybór tego rodzaju myjni zapewnia stosunkowo niskie koszty i krótki czas umycia samochodu.

Stosując biologiczne preparaty czyszczące CleanConcept właściciele myjni bezdotykowych oszczędzają m.in. na serwisowaniu separatorów, chemii (nasze preparaty są efektywniejsze i wydajniejsze), podgrzewaniu wody (optymalna temperatura dla naszych środków to 30˚C). Dodatkowo preparaty CleanConcept zapewniają całkowitą likwidację odorów, całkowitą redukcję kosztów związanych z wymianą wody w zamkniętym obiegu, 100% bezpieczeństwa dla człowieka, środowiska, samochodu (lakier, guma, plastik, naklejki). Wystarczy jedynie zamienić używane dotychczas środki chemiczne na ekologiczne preparaty CleanConcept aby BEZKOSZTOWO przekształcić myjnię bezdotykową w biologiczną oczyszczalnię ścieków.

Myjnie ręczne

Myjnie ręczne w dalszym ciągu przez wielu klientów są uważane za miejsca gdzie najdokładniej i najbezpieczniej można umyć samochód.

Bardzo często w tego rodzaju myjniach zamiast ręcznie nakładanego na samochód szamponu, nakłada się pianę aktywną z pianownicy. Oferowana przez CleanConcept piana aktywna z woskiem daje wyjątkowe rezultaty w myciu samochodów, zachowując wszystkie zalety środków mikrobiologicznych. Korzystając z myjni ręcznych klient musi jednak liczyć się z dłuższym czasem realizacji usługi mycia samochodu oraz większym kosztem w porównaniu z myjniami bezdotykowymi, czy automatycznymi. Na popularność tego rodzaju myjni wpływa fakt, że polskie prawo kategorycznie zabrania mycia samochodu na podjeździe, przed domem ze względu na zanieczyszczanie gleby i gruntu wodą z detergentami.

Skorzystanie z usługi myjni ręcznej jest najbardziej zbliżone do umycia pojazdu „własnoręcznie”. Stosowanie ekologicznych preparatów CleanConcept rozwiązuje wiele problemów wynikających z używania chemicznych środków czyszczących w myjni, m.in. zapewnia 100% likwidacji odorów, 100% bezpieczeństwa dla człowieka, środowiska, samochodu (lakier, guma, plastik, naklejki), całkowitą redukcję kosztów związanych z wymianą wody w zamkniętym obiegu, 80% redukcji kosztów związanych z serwisowaniem separatorów. Wystarczy jedynie zamienić używane dotychczas środki chemiczne na ekologiczne preparaty CleanConcept, aby BEZKOSZTOWO przekształcić myjnię ręczną w biologiczną oczyszczalnię ścieków.

Myjnie taboru kolejowego

Myjnie taboru kolejowego są myjniami szczotkowymi w pełni zautomatyzowanymi służącymi do mycia wagonów kolejowych o dowolnych wymiarach.

Dzięki stosowaniu biologicznych środków CleanConcept można uzyskać całkowitą redukcję kosztów czyszczenia szczotek myjących. Takie myjnie w szczególności powinny posiadać system zamkniętego obiegu wody, który w połączeniu z ekologicznymi preparatami CleanConcept zapewnia całkowitą redukcję kosztów związanych z wymianą wody.

Stosując nasze środki czyszczące można BEZKOSZTOWO przekształcić myjnię taboru kolejowego w biologiczną oczyszczalnię ścieków. Dodatkowo osiągnąć 80% redukcji kosztów związanych z serwisowaniem separatorów, 100% likwidacji odorów, 100% bezpieczeństwa dla infrastruktury technicznej myjni, 100% bezpieczeństwa dla człowieka, środowiska, taboru. 

Dodatkowo dzięki zastosowaniu technologii mikrobiologicznej możemy zaoferować współpracę w następujących obszarach: 
· utrzymanie czystości obiektów z funkcją antyodorową;
· utrzymanie czystości wewnątrz taboru z funkcją antyodorową;
· usuwanie zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi: skażeń ziemi, skażeń wody, plam i wycieków;
· mycie cystern, zbiorników paliwowych i gazowych oraz utylizowanie pozostałości po myciu.

Myjnie transportu miejskiego

Myjnie transportu miejskiego są zazwyczaj myjniami tunelowymi, szczotkowymi w pełni zautomatyzowanymi służącymi do mycia autobusów miejskich, trolejbusów, taborów metra oraz wagonów tramwajowych.

Od typowych myjni automatycznych różnią się gabarytami oraz sposobem przeprowadzenia pojazdu przez tunel. Dzięki stosowaniu biologicznych środków CleanConcept można uzyskać całkowitą redukcję kosztów czyszczenia szczotek myjących. Takie myjnie w szczególności powinny posiadać system zamkniętego obiegu wody, który w połączeniu z ekologicznymi preparatami CleanConcept zapewnia całkowitą redukcję kosztów związanych z wymianą wody.

Stosując nasze środki czyszczące można BEZKOSZTOWO przekształcić myjnię transportu miejskiego w biologiczną oczyszczalnię ścieków. Dodatkowo osiągnąć 80% redukcji kosztów związanych z serwisowaniem separatorów, 100% likwidacji odorów, 100% bezpieczeństwa dla infrastruktury technicznej myjni, 100% bezpieczeństwa dla człowieka, środowiska, samochodu (lakier, guma, plastik, naklejki).

Myjnie samochodów ciężarowych

Myjnie samochodów ciężarowych są zazwyczaj myjniami tunelowymi, szczotkowymi w pełni zautomatyzowanymi służącymi do mycia zarówno samochodów ciężarowych i ich przyczep, jak i autokarów.

Od typowych myjni automatycznych różnią się gabarytami oraz sposobem przeprowadzenia pojazdu przez tunel. Ciągnik bądź zespół pojazdów ciągnięty jest nie pasem transmisyjnym lecz specjalnymi podestami. Dzięki stosowaniu biologicznych środków CleanConcept można uzyskać całkowitą redukcję kosztów czyszczenia szczotek myjących. Takie myjnie w szczególności powinny posiadać system zamkniętego obiegu wody, który w połączeniu z ekologicznymi preparatami CleanConcept zapewnia całkowitą redukcję kosztów związanych z wymianą wody.

Stosując nasze środki czyszczące można BEZKOSZTOWO przekształcić myjnię samochodów ciężarowych w biologiczną oczyszczalnię ścieków. Dodatkowo osiągnąć 80% redukcji kosztów związanych z serwisowaniem separatorów, 100% likwidacji odorów, 100% bezpieczeństwa dla infrastruktury technicznej myjni, 100% bezpieczeństwa dla człowieka, środowiska, samochodu (lakier, guma, plastik, naklejki).

Detailing

Auto Detailing jest procesem kompleksowego czyszczenia, renowacji i konserwacji samochodu, zarówno od strony wnętrza jak i lakieru

Ma na celu podniesienie walorów estetycznych i użytkowych pojazdu poprzez doprowadzenie do nienagannego stanu wizualnego. Usługi detailingowe często określane są jako SPA dla auta, gdzie proces renowacji może trwać nawet kilka dni, bo największą rolę odgrywają w nim precyzja i dbałość o szczegóły.

Preparaty CleanConcept są bezkonkurencyjne w procesie detailingu głównie ze względu na swoje właściwości biologiczne, zapewniające 100% bezpieczeństwa dla czyszczonych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych samochodu tj. lakier, guma, plastik, naklejki, tapicerka. Stosując nasze biologiczne środki osiąga się niepowtarzalną jakość czyszczenia na każdym etapie renowacji i konserwacji samochodu, uzyskując dodatkowo naturalną warstwę ochronną, utrudniającą ponowne zabrudzenie umytych powierzchni.