730 600 731 biuro@drewnolit-biotechnologie.pl 9:00 - 17:00

MYJNIE SAMOCHODOWE technologia

1. Stosowanie środków biologicznych Clean Concept w myjniach zapewnia całkowitą redukcję kosztów związanych z wymianą wody w zamkniętym obiegu.

2. Stosowanie środków biologicznych Clean Concept zapewnia całkowitą redukcję kosztów czyszczenia szczotek myjących. Efektywne mikroorganizmy nawet po procesie mycia wnikają w mikro pory i w momencie pojawienia się zanieczyszczenia (pożywienia) wydzielają enzymy (środek czyszczący) i samoczynnie kontynuują czyszczenie.

3. Zastępując tradycyjną chemię preparatami CleanConcept można rozwiązać jeden z najczęściej występujących problemów na wszystkich rodzajach myjni, a mianowicie odory. Stosowanie środków biologicznych CleanConcept zapewnia całkowitą likwidację odorów.

4. Stosowanie środków biologicznych CleanConcept w myjniach zapewnia 80% redukcji kosztów związanych z serwisowaniem separatorów. Wyjątkową zaletą naszych mikrobiologicznych preparatów jest to, że poza funkcją czyszczenia pełnią funkcje utylizujące niektóre substancje szkodliwe dla środowiska lub niebezpieczne: ropopochodne, tłuszcze. Przetwarzają niebezpieczne związki azotu, fosforu i niektórych metali cięzkich. Można powiedzieć, że przy ich zastosowaniu przenosimy oczyszczalnię ścieków na miejsce czyszczenia.

W ślad za rozwojem chemicznych środków czyszczących pojawiały się coraz większe wymagania dotyczące ochrony zdrowia i środowiska.

W związku z tymi wymaganiami, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Japonii, pod koniec ubiegłego wieku zwrócono się w kierunku biologii, a zwłaszcza mikrobiologii. W wyniku intensywnych prac badawczych i wdrożeniowych powstała jedyna na świecie technologia, która wyprzedziła rozwiązania koncernów chemicznych – Effective Micro-Organisms Technology (EMOT). Dzięki niej stworzyliśmy ekologiczne produkty CleanConcept, które są tańsze, efektywniejsze oraz wydajniejsze. Wyjątkowość preparatów CleanConcept polega na tym, że są one całkowicie naturalne, neutralne chemicznie (pH 7), co za tym idzie całkowicie bezpieczne dla człowieka, środowiska i czyszczonych powierzchni.

Nasze preparaty zawierają enzymy i żywe efektywne mikroorganizmy, które odżywiają się zanieczyszczeniami organicznymi takimi jak substancje ropopochodne, tłuszcze, cukry, oleje syntetyczne itp., rozkładając te zanieczyszczenia na wodę i dwutlenek węgla. Enzymy zmniejszają napięcie powierzchniowe wody i rozrywają łańcuchy węglowodorowe czy węglowodanowe do wielkości nano, rozpuszczając je w wodzie. Efektywne mikroorganizmy rozkładają te związki na wodę i dwutlenek węgla, czyli je utylizują. Nawet po procesie mycia wnikają w mikro pory i w momencie pojawienia się zanieczyszczenia (pożywienia) wydzielają enzymy (środek czyszczący) i samoczynnie kontynuują czyszczenie. Są to procesy naturalnie występujące w przyrodzie. My tylko je opanowaliśmy, skoncentrowaliśmy i przyspieszyliśmy. Ciekawostką jest, że przy wdrażaniu produkcji płynów do spryskiwaczy samochodowych dla jednego z koncernów paliwowych, okazało się że nasze enzymy zmniejszają napięcie powierzchniowe wody kilkakrotnie lepiej niż najnowocześniejsze środki chemiczne do myjni produkowane w nanotechnologii.