730 600 731 biuro@drewnolit-biotechnologie.pl 9:00 - 17:00

HORECA ŚRODKI CZYSTOŚCI

Czym są preparaty mikrobiologiczne?

Składnikiem takich preparatów są wyselekcjonowane, występujące w naturalnych warunkach, następnie hodowane szczepy bakterii, później w formie przetrwalnikowej osadzone na naturalnym nośniku (np. otrębach zbożowych).

Drugim składnikiem jest płynna pożywka. Po dodaniu mikroorganizmów do pożywki budzą się one z formy przetrwalnikowej i aktywizują wszystkie funkcje życiowe. Jedną z tych funkcji jest wytwarzanie enzymów, których zadaniem jest rozpuszczanie w wodzie niektórych substancji nierozpuszczalnych, takich jak tłuszcze czy substancje ropopochodne. W preparatach mikrobiologicznych trwa proces rozmnażania się bakterii i stałego wytwarzania enzymów (środka czyszczącego).

Redukcja kosztów eksploatacji

Stosowanie biologicznych środków CleanConcept w myjniach zapewnia racjonalizację kosztów:

całkowitą redukcję kosztów czyszczenia szczotek tekstylnych
całkowitą redukcję kosztów związanych z wymianą wody w zamkniętym obiegu
80% redukcji kosztów związanych z serwisowaniem separatorów
100% likwidacji odorów
100% bezpieczeństwa dla infrastruktury technicznej myjni
100% bezpieczeństwa dla człowieka, środowiska, samochodu (lakier, guma, plastik, naklejki)
CleanConcept bezkosztowo przekształca myjnie w biologiczne oczyszczalnie ścieków!

Ograniczenia

Oczywiście jak wszystko, co istnieje na świecie, także preparaty mikrobiologiczne mają swoje ograniczenia. Można je stosować w temperaturze od 4°C do 48,8°C, w środowisku od 4 do 11 pH, przy dopuszczalnym ciśnieniu 34 atmosfer.

Nie należy ich używać razem lub zamiennie ze środkami chemicznymi. Jeśli wprowadzamy preparaty mikrobiologiczne po uprzednim stosowaniu środków chemicznych, w początkowej fazie należy dodawać ich więcej do wody w celu przystosowania środowiska. W związku z tym, że proces rozmnażania się bakterii w preparatach mikrobiologicznych jest stały, stały jest też proces wytwarzania enzymów. Z tego powodu trudno jest ustalić precyzyjne dawkowanie. Podstawową, prostą zasadą dawkowania jest to, aby w czasie czyszczenia występowała lekka piana. Przy takim postępowaniu docelowo uzyskuje się wydajność na poziomie 0,5 grosza (koszt preparatu) na 1 litr roztworu roboczego.

Czyść i utylizuj

Wyjątkową zaletą preparatów mikrobiologicznych jest to, że poza funkcją czyszczenia pełnią funkcje utylizujące niektóre substancje szkodliwe dla środowiska lub niebezpieczne: ropopochodne, tłuszcze.

Przetwarzają niebezpieczne związki azotu, fosforu i niektórych metali ciężkich. Można powiedzieć, że przy ich zastosowaniu przenosimy oczyszczalnię ścieków na miejsce czyszczenia. Ma to praktyczne konsekwencje, ponieważ pozwala generować dodatkowe oszczędności na ściekach, serwisowaniu kanalizacji (utrzymanie drożności rur) i separatorów. Oczywiście stanowi to o wyjątkowych walorach ekologicznych tych preparatów.